Många undrar om det verkligen är nödvändigt med massage för hästen, om det fungerar och om det hjälper. Svaret är JA.
Med massage kan ex.

  • Spänningar lossas.
  • Mjukhet i muskler åstadkommas.
  • Öka blodcirkulationen, få hästen att slappna av.
  • Hjälpa till vid rehabilitering av olika slag.
  • Öka välbefinnandet hos hästen.
  • Öka prestation och hållbarhet.
  • Förbättra lymfsystemets funktion.

Hästen är ett fantastiskt djur som gärna vill göra det vi ber den om. Den utsätts för olika typer av belastning och press.. Tyvärr kan  inte hästen  i ord tala när  något inte stämmer utan uttrycker det på olika sätt genom t.ex. rörelsestörningar, humörväxling, stelhet, ovillig att gå fram,ömhet i huden, stannar på hinder eller på annat sätt för att tala om för oss att allt är inte OK.

Massagen kan hjälpa till att  förebygga, ställa till rätta, öka prestationen eller rehabilitera så att Du och Din häst får ett långt och hållbart liv tillsammans vare sig  Du tävlar,  promenadrider eller kör.

Massagen är en kompletterande behandlingsform, inte en alternativ behandlingsform. Det vill säga, den ersätter inte vetr.medicinsk behandling utan kompletterar denna.

Det är ingen karenstid för massage- eller akupressurbehandlingar.

Våra hästar som vi älskar så mycket är värda en livslång ömsesidig vänskap och förståelse.